Bản tin Quốc tế ngày 21/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- EU chưa nhất trí về thỏa thuận áp giá trần khí đốt.

- Cháy rừng gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hoa Kỳ.

- Iraq đẩy mạnh hoạt động nhà máy lọc dầu mới.