Bản tin Quốc tế ngày 30/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nga cáo buộc Anh liên quan sự cố dòng chảy phương Bắc.

- Tổng thống Liban cảnh báo nguy cơ hỗn loạn.