Bản tin Trưa ngày 14/11/2023 có những nội dung chính sau đây:

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập của Quân đoàn 3.

- Sau 3 năm triển khai, chương trình dạy tích hợp vẫn phải tách thành đơn môn.