Bản tin Trưa ngày 29/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bế mạc Hội thao Tác chiến điện tử toàn quân năm 2022.

- Quân khu 1 bàn giao công trình đường tuần tra biên giới.

- Ngăn chặn mua bán người với bẫy “việc nhẹ, lương cao”.

- OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ còn tăng dài hạn.