Trên đỉnh Trường Sơn hùng vĩ, cộng đồng dân tộc Cơ Tu ở xã A Nông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã bao đời gắn bó bên nhau, trở thành "phên dậu" nơi biên cương. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đồng bào nơi đây luôn sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương xây dựng quê hương biên giới thêm giàu đẹp. Đặc biệt, với nhiều hoạt động ý nghĩa trong việc phân loại, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, đồng bào Cơ Tu đang cùng Bộ đội Biên phòng xây dựng bản, làng biên giới ngày thêm sạch, đẹp.