Trước mọi diễn biến của dịch bệnh, quân đội đã tăng cường các biện pháp phòng chống tại các cơ quan, đơn vị, ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan vào quân đội, chuẩn bị mọi kịch bản ở các cấp độ, huy động các đơn vị chuyên trách tích cực, chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện sớm và cách ly kịp thời các trường hợp có tiếp xúc với ca bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Giữ vững quân số khỏe, đảm bảo cho quân đội có đủ sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác trong mọi tình huống.