Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lồng ghép kiến thức về giáo dục giới tính trong các môn học khác nhau cho các cấp học, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng Bộ giáo dục và Đào tạo cần sớm xem xét việc đưa môn giáo dục giới tính vào chương trình học chính khóa với thời lượng dày dặn, phù hợp hơn.