Thông tin về hàm lượng Arsen tổng vượt ngưỡng cho phép theo Quy chuẩn của Bộ Y tế mà Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng đưa ra mấy ngày vừa qua thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Dù VINASTAS thanh minh rằng các loại nước mắm được kiểm nghiệm “không đạt nhưng vẫn an toàn”, thông tin về chất asen vẫn gieo sự lo lắng và nghi ngờ nơi người tiêu dùng với các sản phẩm nước mắm truyền thống. Trước sự mập mờ đánh lận con đen của thông tin trên đặt ra một sự nghi ngờ về cạnh tranh không lành mạnh từ phía các doanh nghiệp sản xuất nước mắm tại Việt Nam.