Phóng sự ảnh - Số 2802: Cuộc sống đời thường qua góc máy Lê Anh Tuấn.