Sáng ngày 18/3/2020, Đảng bộ Tổng Công ty mạng lưới Viettel tổ chức phiên chính thức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong ba Đảng bộ cơ sở được Thường vụ Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ tiến hành đại hội trước, nhằm rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở khối các doanh nghiệp trong toàn quân.