Phóng sự ảnh - Số 1520: "Dịu dàng hương bưởi tháng 3".