Đóng quân trên địa bàn Tây Bắc, trong những năm qua, Đoàn kinh tế Quốc phòng 326 đã giúp đồng bào dân tộc tại tỉnh Sơn La phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh, đồng thời làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền cho người dân hiểu biết pháp luật, không nghe theo tà đạo, và thành quả nổi bật nữa đơn vị đạt được là giúp bà con dân tộc Thái tại huyện Sốp Cộp xóa nạn mù chữ, nhất là đối với chị em phụ nữ. Đến nay, các chị em đồng bào Thái đã có thể tự đọc báo, tính toán những phép tính đơn giản và giúp chị em tự tin khi tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.