Các chuyên gia kinh tế dự báo, nền kinh tế Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố bên ngoài. Do đó, để ứng phó với bối cảnh này, các doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm những cơ hội trong thách thức, xây dựng kịch bản linh hoạt theo diễn biến của thị trường để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm nay.