Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 379 có những nội dung chính sau đây:

- 45 năm hành trình hướng tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

- Tăng cường hợp tác quốc phòng ASEAN - Nhật Bản, ASEAN - Trung Quốc.