Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền  xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã tích cực tuyên truyền vận động, tạo điều kiện về giống vốn, kỹ thuật giúp bà con nhân dân tận dụng diện tích mặt nước để nuôi cá lồng bè kết hợp làm cá khô cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa, nhờ vậy mà cuộc sống của bà con nông dân ngày càng được nâng cao, xã cũng có thêm nguồn lực để đẩy nhanh tiến trình nông thôn mới.