Là một trong những địa bàn khó khăn nhất của xã Tân Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, làng Suối Dưa có 34 hộ dân tộc Ko với 134 nhân khẩu. Do tập quán canh tác lạc hậu, những năm trước đây cuộc sống của bà con luôn thiếu trước, hụt sau. Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động lại hướng dẫn cho cách làm  kinh tế vườn, rừng kết hợp và hỗ trợ thêm giống cây trồng vật nuôi để phát triển sản xuất, bà con trong làng đã từng bước thay đổi được cách nghĩ, cách làm nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững.