Ở thôn Mãn Hóa, xã Đại Phú, huyện miền núi Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc Cao Lan sinh sống, có một người nghệ nhân đã vào cái tuổi xưa nay hiếm vẫn luôn trăn trở gìn giữ làn điệu sình ca truyền thống của dân tộc mình. Ông là Sầm Dừn - một trong rất ít người còn hát được những làn điệu sình ca, và cũng là người đang nỗ lực truyền dạy những làn điệu sình ca cho lớp trẻ để nét văn hóa độc đáo này của đồng bào dân tộc Cao Lan tiếp tục được gìn giữ và phát huy.