Là vùng đất lửa chịu sự tàn phá nặng nề của bom đạn trong chiến tranh nên xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh từng là địa phương đặc biệt khó khăn được thụ hưởng chương trình 135 của Chính phủ. Nhưng chỉ sau 5 năm thực hiện chương trình mục têu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bằng việc tập trung phát triển những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng cho giá trị kinh tế cao và huy động mọi nguồn lực chăm lo cho đời sống của người dân, lại có sự chung tay góp sức của Bộ đội Biên phòng xã nghèo Tân Lập đã vươn lên mạnh mẽ trở thành xã kinh tế đầu tiên của tỉnh Tây Ninh về đích nông thôn mới.