Hiện nay trên hệ thống mạng internet toàn thế giới cuộc chiến an mạng đang diễn biến phức tạp, cùng với nó hệ thống mạng nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam tiếp tục là mục tiêu tấn công của tin tặc nước ngoài bằng nhiều hình thức. Có thể nói từ trước tới nay Hacker hay tin tặc luôn là thế lực làm đau đầu các nhà quản lí mạng và đội ngũ bảo mật, Tuy nhiên theo thời gian thì mục đích hoạt động của Hacker cũng dần thay đổi, nếu như trước đây tin tặc tấn công vào các hệ thống máy tính đều để lại lời cảnh báo chứng tỏ sự có mặt của mình, hay chỉ đơn thuần là trục lợi cá nhân thì giờ đây đã chuyển hướng sang hạ tầng công nghiệp quốc gia với động cơ chính trị xã hội rõ rệt. Cùng tìm hiểu về vấn đề nay qua chương trình "Nhận diện sự thật" số 36.