Ngày 28/6 là ngày Gia đình Việt Nam, ngày mà toàn xã hội tôn vinh những giá trị và vai trò quan trọng của mái ấm gia đình. Còn chúng tôi thì xin được kể câu chuyện về những niềm hạnh phúc bình dị của các gia đình quân nhân.