Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chuyên đề F0 kể chuyện - Số 1 với một cựu F0, người từng chế ngự thành công virut Covid-19 - nam diễn viên Anh Đức.