Trong phần 2 của seri "Họ làm chúng như thế nào", mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu cách làm thế nào bảo vệ các thành viên khi có vụ cháy sảy ra ở tàu ngầm hạt nhân, cách tạo ra các vụ thử nghiệm tai nạn nhằm kiểm chứng cho các thiết kế liệu đã đảm bảo cho cho người sử dụng hay chưa, công nghệ trồng rau nhà kính và làm thế nào để điều hành được cỗ máy khai thác mỏ lớn nhất thế giới.