Phóng sự ảnh - Số 1545:  Hội đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk.