Từ tháng 4/2016 đến nay, lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung, một số linh mục thuộc giáo phận Vinh liên tiếp có những hành động, lời nói xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và bất hợp tác với chính quyền địa phương. Bên cạnh việc hô hào, lôi kéo giáo dân tổ chức tuần hành, núp dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường để chống phá chính quyền, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, một số linh mục còn bôi nhọ lịch sử, xúc phạm danh dự các anh hùng liệt sĩ đã  hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Thực chất của hành động này nhằm mục đích gì? Chương trình Nhận diện sự thật số 74 sẽ cùng quý vị và các đồng chí tìm hiểu, nhận diện một số hình thức, thủ đoạn của những tổ chức cá nhân lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá chế độ.