Có lẽ chưa bao giờ thế hệ trẻ lại có điều kiện tiếp cận các sản phẩm văn hóa phong phú như hiện nay. Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, internet, mọi nét văn hóa từ khắp nơi trên thế giới đều ở trong tầm tay của mỗi bạn trẻ. Dù vậy, điều đáng mừng là tuổi trẻ Việt Nam không hòa tan trong quá trình hội nhập. Họ đã và đang có nhiều việc làm ý nghĩa để góp phần gìn giữ di sản, gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc.