Các ngân hàng thương mại đã chủ động điều chỉnh lãi suất tiền gửi từ mức trên 10%/ năm xuống dưới 9%/ năm, góp phần giảm tâm lý kỳ vọng trên thị trường.