Trong một tuyên bố ngày 09/10/2023, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi chấm dứt vòng luẩn quẩn bạo lực giữa người Palestine và người Israel. Nhiều quốc gia tiếp tục bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza cũng như thúc đẩy các nỗ lực hòa giải.