Một trong những biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện ở Lữ đoàn pháo binh 572, Quân khu 5 là cán bộ các ngành tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhau theo phương châm: "Giỏi cấp dưới, thành thạo cấp mình, biết trên một cấp”. Cách làm này không chỉ giúp đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp nâng cao trình độ chuyên ngành mình đảm nhiệm, mà còn chia sẻ trách nhiệm với đồng đội. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.