Phóng sự ảnh - Số 1459: Người nghệ sĩ nhiếp ảnh chiến sĩ.