Hoạt động du lịch nước ngoài đang hồi phục mạnh mẽ, trong bối cảnh nhu cầu của người Việt Nam tăng cao và nhiều quốc gia đã mở cửa rộng rãi chào đốn khách quốc tế.