Trong phần 7 của seri "Những sáng tạo mới", mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về quá trình sản xuất gậy cricket, quy trình làm ra một chiếc máy đổi tiền, các công đoạn tạo ra một chiếc thùng gỗ và cuối cùng là những câu chuyện xung quanh những chiếc trụ nước chữa cháy.