Bộ Y tế vừa có Công văn khẩn số 5995 gửi Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm.