Sáng ngày 23/08, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: "Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".  Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 220 điểm cầu trong toàn quân. Tham dự tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng có Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị và lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu.