Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 08/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Hiểm họa ma túy vào trường học.

- Gặp gỡ tác giả "Thời thanh xuân của tân nhạc ái quốc" Nguyễn Trương Quý.

- Lung linh Lễ hội ánh sáng ở Đan Mạch.