Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 28/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát an toàn bữa ăn trường học.

- Gặp gỡ Hoa hậu Miss Peace Việt Nam 2022.

- Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo tại Qatar.