Rubik thời sự ngày 12/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Cảnh giác mua nhầm vé tàu giá cao trên mạng.

- Nông dân phải đổ bỏ thanh long.

- Phần tiêu điểm hôm nay là câu chuyện làm thế nào để sử dụng quần hàng thùng mà không mang lại những nguy cơ về sức khỏe.

- YouTube điểm lại những sự kiện nổi bật trong năm 2016.