Rubik thời sự ngày 18/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Thời tiết giao mùa, nhiều dịch bệnh gia tăng cùng lúc tại TP Hồ Chí Minh

- Tiêu điểm rubik: Có nên thử những phương thức liên quan đến não cho trẻ em?