Rubik thời sự ngày 22/2/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Xe khách phát nổ khiến nhiều người thương vong.

- Hà Nội: Thí điểm ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành giao thông tĩnh.

- Sinh viên bán chuối giúp dân.

- Phần tin quốc tế: Hội chợ đồ chơi quốc tế New York 2017.

- Trong phần tiêu điểm là câu chuyện làm sao để đảm bảo an toàn tại các phòng thí nghiệm trong trường học?