Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những câu chuyện của LLVT tỉnh Đồng Tháp sáng tạo trong học và làm theo Bác trong chương trình Biên cương xanh số phát sóng ngày 18/5/2022.