"Không có bùn thì không có sen". Đó là một câu trích dẫn đầy ý nghĩa, thể hiện vẻ đẹp của sự vươn lên giữa nghịch cảnh. Đó cũng là câu trích dẫn chúng tôi đã đọc được khi được thêu trên một chiếc túi từ vải vụn tái chế của một phụ nữ khuyết tật ở Trung tâm Cormis – nơi nghiên cứu và hỗ trợ những chị em không may mắn hòa nhập nhập đồng. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng tới thăm Trung tâm đặc biệt này, tại thành phố Đà Nẵng.