Thể thao sức sống và đam mê - Số 7 có những nội dung chính sau đây:

-  Bowling - môn thể thao giải trí đầy hấp dẫn.

- Trải nghiệm môn bowling với Trần Bảo Ngọc.

- Tư vấn của bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy với người tập luyện bowling.

- Công nghệ đã thay đổi bowling như thế nào.