Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 16/10/2016 có những nội dung chính như sau:

- Ứng phó với bão Sakira và mưa lũ

- Lực lượng quân đội giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

- Cán bộ, chiến sĩ giúp dân sử dụng hiệu quả hồ treo trên cao nguyên đá