Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 31/5/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ ba.

- Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tiếp đoàn Ủy ban Quân lực Thượng viện Hoa Kỳ.

- Đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá trong quân đội.

- Tâm sự của chiến sĩ mới sau ba tháng huấn luyện.

- Hà Tĩnh: Xác định nguyên nhân trong vụ nổ lò vôi tại Formosa.

- Năng lượng mặt trời thắp sáng vùng sâu vùng xa.