Phóng sự ảnh - Số 2875: Tiếp nhận ủng hộ giúp đỡ nạn nhân da cam.