Một xí nghiệp đã từng đứng trên bờ vực phá sản (1996-2002), con số âm lên tới 34 tỷ đồng, 10 năm sau đã trở thành tổng công ty với doanh thu lên đến 4000 tỷ đồng. Và năm nay, năm 2016, theo quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty 36 đã tiên phong cổ phần hóa và thực hiện thắng lợi cổ phần hóa, đáp ứng với nhu cầu hội nhập. Vì sao lại có được điều kì diệu ấy?