Phóng sự ảnh - Số 2932: Trình diễn điệu múa "Con đĩ đánh bồng".