Vào đúng ngày này cách đây 45 năm, ngày 20/9/1977, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc. Kể từ đó đến nay, Việt Nam đã luôn kết hợp hài hòa giữa bảo đảm lợi ích quốc gia với việc đóng góp một cách tích cực và trách nhiệm vào các công việc chung của Liên Hợp Quốc.