Sáng 14/12 tại Hà Nội, những hoạt động đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 chính thức bắt đầu. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta tự hào khi Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” ngày càng có sức lan toả mạnh mẽ, thấm sâu vào trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ.