Quốc phòng địa phương số 550 gồm có những nội dung:

- Cùng về với lực lượng vũ trang Quân khu 3 anh hùng qua những điểm sáng trong công tác quân sự, quốc phòng.

- Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở ở Trường Quân sự tỉnh Thái Bình.

- Xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên xây dựng nông thôn mới.