Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Nhận diện sự thật phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.